Menu

Czym jest przedsiębiorczość?

Wrzesień 22, 2012 - Informacje

Przedsiębiorczość – to słowo bardzo często pada w kontekście zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Termin ten powinno rozpatrywać się na dwóch płaszczyznach.

Pierwszą z nich jest proces budowania nowej firmy. Składa się nań szereg odpowiednio ukierunkowanych działań, których celem jest wdrożenie pomysłu w życie i czerpanie z niego dochodu. Czynności te muszą być idealnie skoordynowane. W całym procesie liczą się kreatywność oraz innowacyjność, a także świadomość, że trzeba ryzykować, co nie zawsze przynosi spodziewane rezultaty. Drugą płaszczyzną postrzegania przedsiębiorczości jest zespół cech charakteru osoby zajmującej się prowadzeniem firmy.

Mówiąc o człowieku przedsiębiorczym, mamy na myśli kogoś, kto jest aktywny, nie boi się ryzyka, umie dostrzegać szanse w różnych sytuacjach i je wykorzystywać, ma dobre pomysły, a brak zdolności komunikacyjnych nie jest jego problemem. Taka osoba potrafi stawiać sobie bardzo ambitne cele oraz dążyć do ich zrealizowania.

Dodaj komentarz